Cijene

Izračun premije

Zarađujemo samo kad to učinite!

Trad3s ne uzima niti drži vašu kriptovalutu. Sva vaša kriptovaluta čuva se u vašoj razmjeni. Dobit uzimamo samo kada primite dobit od likvidacije/zatvaranja džepa koji ima profitnu maržu. Plaćate nam u Trad3s CRedits “TCR” 1 kredit je ekvivalent 1 jedinici valute.

Trad3s će uzeti 20% kredita od zarade koju zaradiš. Morate imati kredite kako biste pokrili dobit svoje likvidirane pozicije ili softver neće trgovati.

Na primjer, ako imate 25 €, u dobiti Trad3s će uzeti 5 €, u kreditima.

Značajke možete dodati odabirom drugog cjenika.

Izračun premije

Zarađujemo samo kad to učinite!

Trad3s ne uzima niti drži vašu kriptovalutu. Sva vaša kriptovaluta čuva se u vašoj razmjeni. Dobit uzimamo samo kada primite dobit od likvidacije/zatvaranja džepa koji ima profitnu maržu. Plaćate nam u Trad3s CRedits “TCR” 1 kredit je ekvivalent 1 jedinici valute.

Trad3s će uzeti 20% kredita od zarade koju zaradiš. Morate imati kredite kako biste pokrili dobit svoje likvidirane pozicije ili softver neće trgovati.

Na primjer, ako imate 25 €, u dobiti Trad3s će uzeti 5 €, u kreditima.

Značajke možete dodati odabirom drugog cjenika.