Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Trad3s is een handelsmerk van Ontwikk3ltuin B.V.

Wij bieden een ‘software as a service’ oplossing “SaaS”, hierna “de Software” genoemd via onze website Trad3s.com (de “Website”). De Software stelt u (de “Gebruiker”) in staat om handelsregels te maken en hun werking op cryptocurrency-uitwisselingen van derden te automatiseren.

Deze Algemene Voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de relatie tussen Trad3s/Ontwikk3ltuin B.V. en haar Gebruikers voor elk gebruik van de Website en de Software die Trad3s aanbiedt. Het is u niet toegestaan de Website en de Software te gebruiken zonder deze Voorwaarden te accepteren.

Door de Website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met deze Servicevoorwaarden, is het u verboden om de Software van Trad3s te registreren, te gebruiken en u te abonneren. De materialen op de Website zijn beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

1. Definities

1.1 Trad3s: Trad3s is een handelsmerk dat door Ontwikk3ltuin B.V. wordt gebruikt om te verwijzen naar zijn geautomatiseerde handelssoftware die handelsregels creëert om op beurzen van derden te werken. Trad3s merk is geregistreerd onder nummer: 1436788 op www.boip.int

1.2 Gebruiker(s): individuele consumenten of rechtspersonen die gebruik maken van de Website of Software. Ook wel “u” genoemd.

1.3 Software: ontwikkeld en volledig eigendom van Trad3s, stelt de Software gebruikers in staat om verschillende handelsregels te creëren op een gebruiksvriendelijke digitale interface.

1.4 Regels: handelsstrategieën, gebouwd met indicatoren zoals maar niet beperkt tot prijs, volume en marktkapitalisatie. Het scala aan regels kan worden gewijzigd in overeenstemming met de toekomstige wijzigingen van Trad3s in de interface.

1.5 Free Simulator: de simulatorproef van de Software die gedurende een periode van 3 maanden gratis beschikbaar is voor gebruikers. De beschikbaarheid van regels en functionaliteiten van de Software is beperkt in de Simulator Trial.

2. Registratie en persoonlijk account

2.1 Als u onze Website en Software wilt gebruiken, ga dan naar onze Website Trad3s.com.

2.2 Om eerste toegang tot de Software te hebben, moet u zich registreren en een persoonlijk account aanmaken. U kunt zich registreren via uw persoonlijke e-mail of ervoor kiezen om in te loggen via uw Google-profiel om de Website en de Software te gebruiken.

2.3 U moet de inloggegevens van uw account beschermen en uw wachtwoord geheim houden. We gaan ervan uit dat alle activiteiten van uw account door u of onder uw toezicht worden uitgevoerd.

3. Aanbiedingen en prijzen

3.1 Alle aanbiedingen en Demo trials op de Website zijn vrijblijvend. Op alle aanbiedingen en gratis proefversies zijn deze Voorwaarden echter altijd van toepassing.

3.2 Afhankelijk van uw jurisdictie kunnen de prijzen op de Website inclusief of exclusief belastingen en uitgaven zijn.

3.3 Wij behouden ons het recht voor om de prijzen aan te passen aan de digitale marktomstandigheden. U gaat akkoord met prijswijzigingen die onmiddellijk van kracht worden.

4. Gratis demo-proefversie

4.1 Bij registratie kunt u gebruik maken van de Gratis Demo Trial waarbij u het recht heeft om de Software Simulator te gebruiken gedurende een periode van 3 maanden vanaf het moment dat deze wordt gestart. Na deze periode wordt de Simulator automatisch uitgeschakeld.

4.2 Sommige softwarefunctionaliteiten zijn onderhevig aan beperkingen tijdens de Demo Trial. Trad3s behoudt zich het recht voor om de structuur, lengte en beschikbaarheid van Demo Trial- en handelsregelopties te wijzigen.

4.3 Trad3s behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid voor gebruikers om de Software of Demo te gebruiken op elk gewenst moment te introduceren of in te trekken.

5. Kredieten en betalingen

5.1 U hebt Credits nodig om onze live trading Software en haar functionaliteiten te gebruiken.

5.2 Credits worden aangeboden op basis van 1-op-1 met 1 Credit is gelijk aan de waarde van 1 Euro.

5.3 Kosten van credits worden gedebiteerd van de betaalmethode die u kiest in de Payment Gateway. U moet transactiekosten betalen of deze worden van de oorspronkelijke waarde afgeschreven. U ontvangt de credits waarvoor u betaalt, minus de transactiekosten als deze niet zijn inbegrepen. Krediettransacties worden niet terugbetaald.

5.4 Trad3s zal 20% van de winst die u maakt in credits aftrekken. U moet credits hebben om de winst van uw geliquideerde positie(s) te dekken of Trad3s zal de transactie(s) niet sluiten. Als u bijvoorbeeld € 100 winst heeft, neemt Trad3s € 20 aan credits of 20 credits.

5.5 Door onze betalingsmogelijkheden te kiezen, verleent u ons toestemming om namens u een betaling of een reeks betalingen te initiëren via een betalingsprovider. Al uw betalingsgegevens worden vertrouwelijk beveiligd.

5.6 Een Trad3s-account kan worden gedeactiveerd als uw account 30 dagen of langer op een negatief tegoed blijft staan.

5.7 Alle Credits vervallen en gaan verloren als een account langer dan 1 jaar na de laatste transactie inactief blijft zonder handelsactiviteit.

5.8 Een gebruiker kan een account bevriezen en op elk gewenst moment toegang krijgen tot zijn exchange door zijn Trad3s-account via API los te koppelen van Exchange.  Gebruik E-mailondersteuning als u wilt dat het account volledig wordt gesloten.

5.9 Gegevens op het account van een Gebruiker kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden verwijderd. Alle gebruikersfondsen worden niet beïnvloed omdat ze zich in de exchange en op een persoonlijk account bevinden.

6. Annulering

6.1 Gebruikers hebben het recht om hun Demo Trial en Account op elk gewenst moment te annuleren.

6.2 Trad3s behoudt zich het recht voor haar diensten aan iedereen te weigeren. Elk account kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden verwijderd. Alle gebruikersfondsen worden niet beïnvloed omdat ze zich in de exchange en op een persoonlijk account bevinden.

7. Restitutiebeleid

7.1 In geen geval kunnen wij Credits terugbetalen. Door gebruik te maken van ons platform geeft u het recht op een Credit refund op. Alvorens een aankoop te doen voor credits wordt deze voorwaarde elke keer overeengekomen.
7.2 Trad3s behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Credits waarvoor Gebruikers hebben betaald te behouden na 1 jaar accountinactiviteit.

8. Account verwijderen

8.1 Als u uw activiteit op Trad3s wilt beëindigen en uw account- en gebruikersgegevens permanent wilt verwijderen, hebt u het recht om het Trad3s Support Team te verzoeken uw account te verwijderen. Neem dan contact met ons op via onze website.

9. Gebruikerslicentie

9.1 Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, wat betekent dat u het recht heeft om tijdelijk toegang te krijgen tot de Software tijdens de Demo Trial, of als alternatief, permanent met Live Trading. Onder deze licentie mag u niet: het materiaal wijzigen of kopiëren; de materialen te gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel); proberen software op de Trad3s-website te decompileren of reverse-engineeren; alle copyright- of andere eigendomsnotaties uit de materialen te verwijderen; of breng de materialen over naar een andere persoon of “spiegel” de materialen op een andere server.

9.2 Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen schendt en kan op elk moment door Trad3s worden beëindigd.

10. Disclaimer en verklaringen

10.1 De materialen op de Website en chats van Trad3s worden geleverd op een ‘as is’ basis. Trad3s geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af en ontkent deze, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere schending van rechten.

11. Beperking van aansprakelijkheid

11.1 Trad3s garandeert of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar Website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

11.2 Trad3s of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor, met inbegrip van maar niet beperkt tot, enige schade voor verlies van gegevens, financiële verliezen, bedrijfsonderbreking en letsel als gevolg van het gebruik van of het nalaten om materialen op de Website te gebruiken, zelfs als Trad3s of een door Trad3s geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

12. Nauwkeurigheid van materialen

12.1 De materialen die op de website van Trad3s worden weergegeven, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Trad3s garandeert niet dat de materialen op haar Website juist, volledig of actueel zijn.

12.2 Trad3s kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar Website. Trad3s verbindt zich er echter niet toe om de materialen bij te werken.

13. Koppelingen

13.1 Trad3s behoudt zich het recht voor om niet alle sites die aan haar Website zijn gekoppeld volledig te controleren en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte site. De legitimiteit en betrouwbaarheid van de gegevens die worden verstrekt door de websites waarnaar op de website van Trad3s wordt verwezen, is beperkt tot de verplichtingen je je na te komen je na aan de exploitanten van die websites.

14. Wijzigingen

14.1 Trad3s kan deze Voorwaarden of haar Website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

15. Handelsmerken

15.1 TRAD3S.com en onze logo’s, productservicenamen, slogans en de Software zijn handelsmerken van Trad3s en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle andere handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo’s die op de Diensten worden vermeld, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Verwijzing naar producten, diensten, processen of andere informatie op handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door ons.

16. Beperkte locaties, personen en entiteiten

16.1 U mag de Website en de Software niet gebruiken als u zich bevindt in, of een burger of een inwoner bent, van een staat, provincie, gebied of ander rechtsgebied waarop het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika of de Europese Unie een embargo hebben, als u een individu, een entiteit of een groep bent die is vermeld op de Geconsolideerde Lijst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, of wanneer uw gebruik van de Website en de Software illegaal zou zijn of anderszins in strijd zou zijn met toepasselijke wetgeving.

16.2 U verklaart en garandeert dat u geen burger of inwoner bent van een rechtsgebied dat wordt beschouwd als een beperkt rechtsgebied door EU-regelgeving of de wetten van het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika en dat u geen Services zult gebruiken terwijl u zich in een dergelijk rechtsgebied bevindt.

16.3 Trad3s kan controles uitvoeren om de toegang tot de Website en de Software te beperken vanuit elk rechtsgebied dat verboden is op grond van dit artikel 15. U zult zich aan deze Sectie houden, zelfs als de methoden van Trad3s om het gebruik van de Website en de Software te beperken niet effectief zijn of kunnen worden omzeild.

17. Trad3s Beleggingsdisclaimer

17.1 Wij geven geen beleggingsadvies. De informatie op deze Website vormt geen beleggingsadvies, financieel advies, handelsadvies of enige andere vorm van advies. U mag de inhoud van de Website niet als zodanig behandelen. Trad3s raadt niet aan dat cryptovaluta door u wordt gekocht, verkocht of vastgehouden. Niets op deze website mag worden opgevat als een aanbod om een cryptocurrency te kopen, verkopen of vasthouden. U moet redelijke stappen ondernemen om uw eigen due diligence uit te voeren en uw financieel advies raadplegen voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Trad3s kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de investeringsbeslissingen die u neemt op basis van de informatie die wordt verstrekt op de Website, binnen de Software of op een van de openbare kanalen van Trad3s, zoals sociale media of anderszins.

17.2 Juistheid van de informatie. Trad3s streeft ernaar om de nauwkeurigheid van de informatie op deze Website, op onze sociale media-accounts, waaronder Twitter, Instagram, Telegram, Facebook, LinkedIn of op een van onze communicatiekanalen, te garanderen, hoewel Trad3s geen verantwoordelijkheid draagt voor ontbrekende of onjuiste informatie. U begrijpt dat u alle informatie die beschikbaar is bij Trad3s OP EIGEN RISICO gebruikt. U dient passende maatregelen te nemen om de juistheid en volledigheid van alle informatie op de Website, op de sociale mediaplatforms van Trad3s of op andere communicatiekanalen van Trad3s te verifiëren.

17.3 Prijsrisico. De prijs van Bitcoin en andere cryptocurrencies is zeer volatiel. Het is mogelijk om de prijzen op één dag met meer dan 100% te verhogen of te verlagen. Hoewel dit potentiële winsten kan betekenen, kan dit ook potentiële verliezen betekenen. Investeer alleen geld dat u wilt verliezen. Cryptocurrency-handel is mogelijk niet geschikt voor alle gebruikers van deze website. Iedereen die in cryptocurrencies wil investeren, moet een volledig gekwalificeerde onafhankelijke professionele financiële adviseur raadplegen.

17.4 Geen aansluiting bij cryptocurrency. Trad3s is op geen enkele manier gelieerd aan cryptocurrency. Trad3s stelt gebruikers in staat om geautomatiseerde handelsstrategieën te bouwen die worden uitgevoerd op cryptocurrency-uitwisselingen van derden. Trad3s slaat de informatie van de Gebruikers veilig op en maakt gebruikersgegevens niet rechtstreeks bekend aan cryptocurrency-uitwisselingen.

17.5 Uitvoeringsrisico. Handelsstrategieën die zijn ingesteld op Trad3’s worden uitgevoerd op door derden gecontroleerde beurzen. Trad3s is geen handelsplatform en slaat geen cryptocurrencies op of handelt deze niet. Eventuele uitvoeringsfouten of andere gebeurtenissen met betrekking tot uitwisselingen van derden vallen VOLLEDIG buiten de controle van TRAD3S. Trad3s is niet aansprakelijk voor storingen in verband met uitwisselingen door derden. Het gebruik van uitwisselingen door derden is uitsluitend op eigen risico. Alle financiële risico’s in verband met uw handelsbeslissingen zijn alleen aan u voorbehouden.

Algemeen

ALLE INFORMATIE OP DE WEBSITE EN HAAR DIENSTEN IS UITSLUITEND VOOR ALGEMEEN INFORMATIEGEBRUIK EN MAG NIET DOOR U WORDEN VERTROUWD BIJ HET NEMEN VAN EEN INVESTERINGSBESLISSING. DE WEBSITE EN DIENSTEN BIEDEN GEEN BELEGGINGSADVIES EN NIETS OP DE WEBSITE EN DIENSTEN MAG WORDEN OPGEVAT ALS BELEGGINGSADVIES. VOORDAT U EEN BELEGGINGSKEUZE MAAKT, MOET U ALTIJD EEN VOLLEDIG GEKWALIFICEERDE FINANCIËLE EN/OF BELEGGINGSADVISEUR RAADPLEGEN.

De Website en de Software bevatten en/of kunnen advertenties en links naar externe sites en co-branded pagina’s bevatten of websites of diensten van andere bedrijven promoten of u de mogelijkheid bieden om software of inhoud van andere bedrijven te downloaden om u toegang te bieden tot informatie en diensten die u nuttig of interessant kunt vinden. Trad3s onderschrijft dergelijke sites niet en keurt geen inhoud, informatie, juridische of illegale e-mails (al dan niet spam-e-mails), goederen of diensten die door hen worden geleverd, goed. Trad3s is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle over die Websites, diensten, e-mails, inhoud en software en kan geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor enig verlies of schade die u lijdt als gevolg van uw gebruik van haar Website en diensten of van dergelijke externe en/of co-branded sites.

Trad3s kan geen controle uitoefenen over de veiligheid of inhoud van informatie die via het netwerk wordt doorgegeven, en Trad3s sluit hierbij alle aansprakelijkheid van welke aard dan ook uit voor de overdracht of ontvangst van inbreukmakende of onwettige informatie van welke aard dan ook.

Ontwikk3ltuin B.V.

Dierdonklaan 7

5709 MH Helmond

Nederland